sigla oiposdru pt ppt good

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală
Tel/Fax:  +4 (0)351436432;
Adresa: Bulevardul Dacia; Bl 61 IV A1; Apt 3; cod poştal 200136; Craiova; Dolj
Email: raluca.barbuleanu@ardr.ro; radu.petcu@ardr.ro

 

Formular de angajament

!!!Atentie! Va rugam sa completati formularul de angajament dupa ce ati completat formularul cu datele de identificare!

Subsemnatul/subsemnata

reprezentant al unitatii de invatamant(numele unitatii):

Localitatea:

Judetul:

Functia:

mă angajez să respect termenii parteneriatului şi să-mi aduc contribuţia corespunzătoare fiecărei etape din cadrul proiectului ,,Standarde de participare pentru cetăţenie activă” care vizează acest parteneriat.

Etapele din cadrul proiectului ,,Standarde de participare pentru cetăţenie activă” care vizează acest parteneriat sunt:

  • Înfiinţarea şi utilarea unor Centre pentru Cetăţenie Activă în fiecare dintre şcolile partenereSeptembrie 2011

In fiecare din cele 20 de unitati de invatamant partenere se va infiinta un astfel de Centru , fara personalitate juridica, ce va fi utilat cu echipamente ITC, procurate conform legislatiei de achizitii publice.

Centrele nu vor reprezenta doar puncte locale de lucru de care să beneficieze membrii respectivelor unităţi de învăţământ, ci vor reprezenta puncte de referinţă deschise tuturor şcolilor/instituţiilor interesate de colaborare.

Institutia va trebui sa puna la dispozitia Centrului pentru Cetatenie Activa un spatiu propriu, mobilat. Este recomandabil ca spatial alocat Centrului pentru Cetatenie Activa sa nu fie folosit in alte scopuri.

 

  • Stabilirea unor grupuri de lucru în fiecare dintre şcolile partenere – Septembrie 2011,

Grupurile de lucru stabilite ȋn fiecare dintre şcolile partenere vor fi formate din 2 elevi şi 2 membri ai consiliilor de administraţie ale şcolilor.

  • Instruirea grupurilor de lucru ce se vor stabili în fiecare şcoalăAugust 2011(a 2-a jumatate a lunii august) - Februarie 2012

 

Timp de 7 luni, în 26 de sesiuni, membrii grupurilor de lucru vor participa la cursuri de formare pentru aplicarea corectă a standardelor de participare precum şi încurajarea dezvoltării de către instituţiile de învăţământ a acţiunilor suplimentare de promovare a cetăţeniei active în educaţie.
Cele 26 de sesiuni vor fi structurate ȋn 6 module după cum urmează: primele 4 module de instruire a câte 4 sesiuni fiecare se vor adresa pe subgrupuri: sub-grupul cadrelor didactice, sub-grupul consilierilor locali, membrii ȋn Consiliul de Administraţie al şcolii şi 2 sub- grupuri de elevi. Celelalte 2 module a câte 5 sesiuni se adresează grupurilor de lucru grupate la nivel judeţean – 4 grupuri de lucru/modul. Cele 26 de sesiuni se vor derula ȋn sistem rezidenţial timp de 3 zile/sesiune.

 

  • Aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă - Martie 2012

 Fiecare grup de lucru va aplica standardele de participare pentru cetăţenie activă timp de o lună, urmând sa elaboreze un raport de evaluare a aplicării standardelor. Câte un delegat al fiecarui grup de lucru va ȋnainta acest raport echipei de management şi experţilor naţionali ȋntr-o ȋntalnire de 3 zile.

 

  • Susţinerea activităţilor educative pentru cetăţenie activă – Aprilie 2012, Mai 2012, Iunie 2012

Grupurile de lucru, sub îndrumarea experţilor naţionali, vor derula fiecare, timp de 3 luni, un proces de facilitare în cadrul şcolii. Acest proces va servi la elaborarea câte unui plan de acţiune pentru promovarea cetăţeniei active prin activităţi educative, inclusiv extracurriculare. Procesul de facilitare şcolara va consta ȋn organizarea ȋn unitatea de invăţământ a 3 ore de educaţie civică/clasă ȋn cadrul cărora se vor dezbate cu elevii, dascălii dar şi reprezentanţi ai consiliului local ȋn probleme legate de educaţie şi tineret numeroase aspecte privind cetăţenia activă şi metodele de promovare a acesteia ȋn cadrul şcolii.

 

  • Analiza de impactSeptembrie 2012, Octombrie 2012

Se va realiza prin colectarea de date în urma aplicării standardelor în şcolile partenere. Pe parcursul a 2 luni expertii nationali vor culege din cadrul fiecarei scoli partenere date privind modul de aplicare a standardelor de participare şi impactul pe termen scurt al acestora. Datele culese prin interviuri si focus grupuri cu elevii si membrii consiliilor de administraţie a şcolii alături de rapoartele de evaluare ale grupurilor de lucru vor servi la elaborarea analizei de impact a aplicării standardelor de participare pentru cetăţenia activă.
Pe baza rezultatelor analizei de impact, vor fi ajustate standardele de participare pentru cetăţenie activă, urmând a fi prezentate în cadrul unei conferinţe naţionale. 

 

  • Conferinţă natională – Noiembrie 2012

 

Va reuni peste 200 de elevi, membrii ai consiliilor de administraţie a şcolilor dar şi reprezentanţi ai instituţiilor implicate in educaţia pentru cetăţenie activă. Ȋn cadrul conferinţei se vor prezenta rezultatele analizei de impact privind aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă.

Mă angajez să comunic reprezentanţilor Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltare Rurală orice schimbare care m-ar putea ȋmpiedica să-mi ȋndeplinesc angajamentele asumate.

Va multumim pentru sprijinul si interesul acordate.
 
logo bottom