sigla oiposdru pt ppt good

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală
Tel/Fax:  +4 (0)351436432;
Adresa: Bulevardul Dacia; Bl 61 IV A1; Apt 3; cod poştal 200136; Craiova; Dolj
Email: raluca.barbuleanu@ardr.ro; radu.petcu@ardr.ro
21.06.2011

 

Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă
Ȋnscriere pentru Parteneriat

Data limită de completare a formularului este 5.07.2011. Formularul se va transmite automat pe adresa de email raluca.barbuleanu@ardr.ro .
Completarea şi trimiterea formularului online reprezintă acceptul tuturor condiţiilor şi termenilor parteneriatului, menţionati ȋn acest formular. Semnarea propriu-zisă a formularului se va face la sfârsitul procesului de selecţie, de către unităţile şcolare selectate.
Recomandăm ca formularul să fie completat cu concursul conducerii şcolii, al cadrelor didactice şi al elevilor, ȋn urma unei ȋntalniri de consens.

!!!Atentie!!! Dupa completarea formularului pentru date de identificare, va rugam sa completati si formularul de angajament!

I. Date de indentificare
Date de identificare a institutiei:

Unitatea de invatamant(numele):

Localitatea::

Judetul:

Telefon:

Fax:

Email:

Adresa postala:

Adresa web:

Date de identificare a persoanei care completeaza formularul

Se va completa de către persoana desemnată  să completeze formularul
Persoana care completează acest formular va fi aceeaşi cu cea care completează şi semnează formularul de angajament.
Persoana care completeaza acest formular trebuie sa fie alta decat directorul unitatii de invatamant!
Persoana care completează acest formular trebuie să ȋndeplineasca şi să respecte următoarele condiţii:

Va rugam bifati conditiile care credeti ca le puteti respecta:

 (Pentru a selecta mai multe apasati CTRL si apoi click)

  • ATENṬIE! PRIMA SESIUNE DE INSTRUIRE VA AVEA LOC ȊN A 2 –A JUMĂTATE A LUNII AUGUST

Va rugam precizati cand ati prefera sa aiba loc sesiunile de formare(aveţi ȋn vedere faptul că modulele de formare se vor desfaşura pe parcursul a 7 luni):

In week-end In cursul saptamanii

Nume si prenume:

Functia:

Adresa:

Numar telefon:

Email:

II. Responsabilitatile institutiilor partenere

Responsabilităţile instituţiilor partenere vizează următoarele etape:

  • Înfiinţarea şi utilarea unor Centre pentru Cetăţenie Activă în fiecare dintre şcolile partenereSeptembrie 2011

In fiecare din cele 20 de unitati de invatamant partenere se va infiinta un astfel de Centru , fara personalitate juridica, ce va fi utilat cu echipamente ITC, procurate conform legislatiei de achizitii publice.

Centrele nu vor reprezenta doar puncte locale de lucru de care să beneficieze membrii respectivelor unităţi de învăţământ, ci vor reprezenta puncte de referinţă deschise tuturor şcolilor/instituţiilor interesate de colaborare.

Institutia va trebui sa puna la dispozitia Centrului pentru Cetatenie Activa un spatiu propriu, mobilat. Este recomandabil ca spatial alocat Centrului pentru Cetatenie Activa sa nu fie folosit in alte scopuri.

  • Stabilirea unor grupuri de lucru în fiecare dintre şcolile partenere – Septembrie 2011,

Grupurile de lucru stabilite ȋn fiecare dintre şcolile partenere vor fi formate din 2 elevi şi 2 membri ai consiliilor de administraţie ale şcolilor.

  • Instruirea grupurilor de lucru ce se vor stabili în fiecare şcoalăAugust 2011(a 2-a jumatate a lunii august) - Februarie 2012

Timp de 7 luni, în 26 de sesiuni, membrii grupurilor de lucru vor participa la cursuri de formare pentru aplicarea corectă a standardelor de participare precum şi încurajarea dezvoltării de către instituţiile de învăţământ a acţiunilor suplimentare de promovare a cetăţeniei active în educaţie.
Cele 26 de sesiuni vor fi structurate ȋn 6 module după cum urmează: primele 4 module de instruire a câte 4 sesiuni fiecare se vor adresa pe subgrupuri: sub-grupul cadrelor didactice, sub-grupul consilierilor locali, membrii ȋn Consiliul de Administraţie al şcolii şi 2 sub- grupuri de elevi. Celelalte 2 module a câte 5 sesiuni se adresează grupurilor de lucru grupate la nivel judeţean – 4 grupuri de lucru/modul. Cele 26 de sesiuni se vor derula ȋn sistem rezidenţial timp de 3 zile/sesiune.

  • Aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă - Martie 2012

 Fiecare grup de lucru va aplica standardele de participare pentru cetăţenie activă timp de o lună, urmând sa elaboreze un raport de evaluare a aplicării standardelor. Câte un delegat al fiecarui grup de lucru va ȋnainta acest raport echipei de management şi experţilor naţionali ȋntr-o ȋntalnire de 3 zile.

  • Susţinerea activităţilor educative pentru cetăţenie activă – Aprilie 2012, Mai 2012, Iunie 2012

Grupurile de lucru, sub îndrumarea experţilor naţionali, vor derula fiecare, timp de 3 luni, un proces de facilitare în cadrul şcolii. Acest proces va servi la elaborarea câte unui plan de acţiune pentru promovarea cetăţeniei active prin activităţi educative, inclusiv extracurriculare. Procesul de facilitare şcolara va consta ȋn organizarea ȋn unitatea de invăţământ a 3 ore de educaţie civică/clasă ȋn cadrul cărora se vor dezbate cu elevii, dascălii dar şi reprezentanţi ai consiliului local ȋn probleme legate de educaţie şi tineret numeroase aspecte privind cetăţenia activă şi metodele de promovare a acesteia ȋn cadrul şcolii.

  • Analiza de impactSeptembrie 2012, Octombrie 2012

Se va realiza prin colectarea de date în urma aplicării standardelor în şcolile partenere. Pe parcursul a 2 luni expertii nationali vor culege din cadrul fiecarei scoli partenere date privind modul de aplicare a standardelor de participare şi impactul pe termen scurt al acestora. Datele culese prin interviuri si focus grupuri cu elevii si membrii consiliilor de administraţie a şcolii alături de rapoartele de evaluare ale grupurilor de lucru vor servi la elaborarea analizei de impact a aplicării standardelor de participare pentru cetăţenia activă.
Pe baza rezultatelor analizei de impact, vor fi ajustate standardele de participare pentru cetăţenie activă, urmând a fi prezentate în cadrul unei conferinţe naţionale. 

  • Conferinţă natională – Noiembrie 2012

 

Va reuni peste 200 de elevi, membrii ai consiliilor de administraţie a şcolilor dar şi reprezentanţi ai instituţiilor implicate in educaţia pentru cetăţenie activă. Ȋn cadrul conferinţei se vor prezenta rezultatele analizei de impact privind aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă.
III. Criterii de selecţie

Vă rugăm să precizaţi:
Întrebarile de mai jos constituie indicatori care vor fi folosiţi în evaluarea şcolilor aplicante

De ce doriti sa vă ȋnscrieti pentru acest parteneriat ?
Ce anume recomandă instituţia dumneavoastră sau care sunt atuurile pe care le prezintă instituţia dumneavoastră ȋn participarea şi ȋn susţinerea parteneriatului din cadrul proiectului ,,Standarde de participare pentru cetăţenie activă”?
Precizaţi ȋn ce constă experienţa factorilor interesaţi (la nivelul conducerii, al corpului profesoral, al corpului de elevi) din şcoala dumneavoastră în implementarea de proiecte.
Precizaţi dacă există bune practici (evenimente cultural-artistice, sportive, educaţionale, schimburi de experienţă) ale instituţiei pe care o reprezentaţi, ȋn domeniul incurajării participării active a elevilor.Structurati astfel: titlu eveniment, parteneri, beneficii obtinute, finantat/co-finantat.
Ȋn ce ar consta schimbarea pe care o doriţi pentru şcoala dumneavoastră din punct de vedere al implicarii elevilor si care sunt beneficiile pe care dumneavoastră le consideraţi cele mai semnificative ca rezultat al parteneriatului?
Ce acţiuni specifice de diversificare a oportunităţilor de participare a elevilor vizaţi ȋn eventualitatea parteneriatului din cadrul proiectului ,,Standarde de participare pentru cetăţenie activă”?
Ȋn cazul ȋn care sunteţi selectaţi pentru parteneriat, cum intentionaţi să asiguraţi vizibilitatea acţiunilor de proiect  ȋntreprinse ȋn cadrul şcolii? (reţeaua de relaţii instituţionale – administraţie publică locală, organizaţii ale societăţii civile, parteneri media, instituţii culturale)

Va multumim pentru sprijinul si interesul acordate.

Proiectul ,,Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă”, este implementat de către Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea din Craiova - Facultatea de Ştiinţe Sociale, Agenţia Naţională pentru Tineret din Marea Britanie, Consiliul Judeţean Norfolk din Marea Britanie, şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeşte in oameni!”
 
logo bottom